Technologické parametry a Informační blog, Strana 4

Má pouze informativní charakter a neslouží jako přímý návod k použití.

 

V ČR se výzkumu koloidního stříbra intenzivně věnuje katedra fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která již publikovala množství odborných článků, diplomových prací a habilitační práci, ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Lékařské fakulty této univerzity.

Seznam pramenů a doporučené literatury je uveden na konci výpisu článků. Citace, komentované obrázky, tabulky a grafy jsou doplněny číselnými odkazy.


 

Jeden ze zjevných mechanismů působení koloidního stříbra

  Síra (žlutá) se naváže na povrch nanočástice za vzniku sulfidu stříbrného Ag2S a dojde k rozpadu makromolekul buněčné membrány bakterie.   Podobným mechanismem může stříbro působit i na další aminokyseliny, obsahující sulfidickou síru (methionin, (S) -N-formylmethionín).  Na obr. č. 4 z elektronového mikroskopu je názorně vidět, že dochází k deformaci povrchu membrány bakterie, mechanickému pnutí, následkem čehož bude její protržen...

Použité odkazy na odbornou literaturu

[1] Popa M.et al.: Science Direct 2007, 184-190 (cit.: 2011. 08. 07.) [2] Kvítek L.: Studium přípravy a aplikačních možností nanočástic stříbra-habilitačná práca, Univerzita Palackého Olomouc, 2008, (50) (cit.: 2011. 08. 07.) [3] Vaníčková M. et al.: Chem. Listy 104, 945- 949 (2010) (cit.: 2011. 08. 07.) [4] Panacek A., Kvitek L., Prucek R., Kolař M., Zbořil R.: Chem. Listy 104, 588 (2010) (cit.: 2011. 08. 06.) [5] Kim Keuk-Jun et al: J. Microbiol. Bio...

Nahoru
17 položek celkem