Technologické parametry a Informační blog, Strana 2

Má pouze informativní charakter a neslouží jako přímý návod k použití.

 

V ČR se výzkumu koloidního stříbra intenzivně věnuje katedra fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která již publikovala množství odborných článků, diplomových prací a habilitační práci, ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Lékařské fakulty této univerzity.

Seznam pramenů a doporučené literatury je uveden na konci výpisu článků. Citace, komentované obrázky, tabulky a grafy jsou doplněny číselnými odkazy.


 

Zajímat se - je to první

Journal of Nanobiotechnology  Journal of Nanobiotechnology je odborný časopis, který umožňuje otevřený přístup a komunikaci o vědeckém a technologickém pokroku v oblasti medicíny a biologie s důrazem na jejich rozhraní nanoscale přírodních věd. Časopis seznamuje biomedicínské vědce a mezinárodní podnikatelské komunity biotechnologie s nejnovějším vývojem v rostoucí oblasti nanobiotechnologie.   Vstupte prostřednictvím odkazu: https://www.jnan...

Známé způsoby aplikace koloidního stříbra

Známé je provádět výplachy úst - odstraňuje mimo jiné pach z úst, ničí bakterie zubního povlaku. Velmi účinné je kloktání a výplach nosních dutin koloidním stříbrem. Lze provádět výplachy pochvy nebo provádět desinfekci konečníku.Dále lze provádět výtěry ušních otvorů. Zevní potírání akné, vyrážek, ekzémů, oděrek a řezných ran, místa bodnutí hmyzem a zejména místa zasažená plísněmi. Koloidní stříbro respektive iontové stříbro patří mezi nejúčinnější prostřede...

Historie využití stříbra k ochraně a podpoře zdraví

Už ve starověku, v období antiky, byly známé účinky kovového stříbra na vodu. Alexandr Veliký při svém tažení na východ vezl s sebou zásoby pitné vody ve stříbrných nádobách, ve kterých se nekazila. Lidé dlouhou dobu neznali pravé příčiny tohoto jevu, až s objevem mikroorganizmů se přišlo na to, že stříbro je pro většinu z nich smrtelně jedovaté už v minimálních množstvích. Tento efekt vědci nazvali oligodynamické působení stříbra, které se najvýrazněji projevuj...

Co koloidní stříbro chrání a na co se dá použít

Některé prameny uvádí, že se koloidní stříbro podílí na dozrávání T-buňek, jedné     z nejdůležitějších složek imunitního systému. Mimo to ve formě částic o velikosti 10 na -9 mm stříbro snadno proniká do krevního oběhu, což je zvlášť významné pro jeho doplnění v těle, kde při kontaktu umrtvuje choroboplodné viry, bakterie, houby a plísně. Tím samozřejmě ulehčuje práci imunitnímu systému. Dále koloidní stříbro vykazuje i určitou antioxidační aktivitu. ...

Co je koloidní stříbro

Pravé koloidní stříbro je vodní disperze nanočástic stříbra (ve vodě jemně rozptýlené částečky stříbra velmi malých rozměrů, řádově v nm (0,000001 mm) jen s nepatrným obsahem, nebo zcela bez přítomnosti iontů stříbra Ag +. Na snímku    z transmisního elektronového mikroskopu, publikované prof . A. Barronem a kol. je vidět jejich skutečný vzhled a rozměry. Obr. č. 1  20 nm Jaké nádherné barvy mají v procházejícím světle nanočás...

Nahoru
17 položek celkem