Technologické parametry a Informační blog

Má pouze informativní charakter a neslouží jako přímý návod k použití.

 

V ČR se výzkumu koloidního stříbra intenzivně věnuje katedra fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která již publikovala množství odborných článků, diplomových prací a habilitační práci, ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Lékařské fakulty této univerzity.

Seznam pramenů a doporučené literatury je uveden na konci výpisu článků. Citace, komentované obrázky, tabulky a grafy jsou doplněny číselnými odkazy.


 

Výpis všech článků

Charakteristika produktu ARGENA, UNIVERSAL, IONT Biofyzikální chemie - Důkaz koloidní disperze Demineralizovaná voda - zdravotní rizika Možnosti použití koloidního stříbra v klinické praxi Zajímat se - je to první Známé způsoby aplikace koloidního stříbra Historie využití stříbra k ochraně a podpoře zdraví Co koloidní stříbro chrání a na co se dá použít Co je koloidní stříbro Aplikace koloidního stříbra Jak posoudit kvalitu koloidní...

Charakteristika produktu ARGENA, UNIVERSAL, IONT

Moderní produkty Koloidní stříbro ARGENA a UNIVERSAL jsou moderní produkty, které využívají současné poznatky z oblasti nanotechnologie, mikrobiologie a nanomedicíny. Způsob přípravy lze označit jako "green synthesis", protože využívá výhradně látky, které jsou běžnou součástí potravinového řetězce člověka a jsou zdravotně nezávadné. Navíc, je to originální česko-slovenský výrobek, který je srovnatelný s renomovanými světovými značkami a přitom je cenově ...

Biofyzikální chemie - Důkaz koloidní disperze

Vzhledem k stále neutěšené situaci v oblasti obecných znalostí převážně laické veřejnosti uvádíme upravené učebnicové příklady o tom, jaká je skladba a struktura tzv. "pravého" koloidního stříbra. Tato otázka úzce souvisí s toxicitou a škodlivostí pro lidský a zvířecí organizmus u mnoha dosud domácky vyráběných, ale i některých komerčně distribuovaných produktů.  Poznámka: V tomto směru bylo publikováno doporučení EK "Kodex chování pro odpovědný výzkum v oblasti ...

Demineralizovaná voda - zdravotní rizika

ZDRAVOTNÍ RIZIKA PITÍ DEMINERALIZOVANÉ VODY Prosinec 2000 (Upravená verze, 7.3.2001) Vypracováno v rámci výzkumného záměru „ Zdravotní rizika životního prostředí“, jehož nositelem je Státní zdravotní ústav – Centrum hygieny životního prostředí Cíl č. 3: Nové kontaminanty pitné vody a vody pro rekreaci Dílčí úkol: Metodické přístupy řešení výskytu kontaminantů – hodnocení rizika, nápravná a preventivní opatř ení (řešitel MUDr. František Kož íšek, CSc.) Řešitelské pr...

Možnosti použití koloidního stříbra v klinické praxi

Intenzivní rozvoj nanotechnologií přináší nové postupy v prevenci a léčbě infekčních onemocnění ve většině klinických oborů, zejména je významný jejich přínos při zavádění nových moderních postupů při ošetřování akutních i chronických infekcí v raném stádiu. Využívání struktury a vlastností různé připravených nanočástic stříbra má ověřené baktericidní účinky na rozsáhlé spektrum bakterií a kvasinek a jsou již součástí komerčně vyráběných materiálů pro likvidaci bak...

Nahoru
17 položek celkem